Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school te gaan! Ze was dien morgen al héél vroeg uit bed gekropen en had juichend de kamer rondgesprongen, totdat eindelijk de tijd daar was, dat zij, de eene hand in die harer moeder en de andere stijf om de nieuwe schooltasch geklemd, naar de school toestapte. En dit was nu die heerlijke school, waar zij zoo reikhalzend naar had uitgezien!

Waarom lachten zij haar toch uit, en waarom kon zij ook niet zóó hard loopen als die anderen?

Voor haar had het schoolleven dien eersten morgen reeds alle aantrekkelijkheid verloren.

Wat was zij blij, toen de klok eindelijk twaalf sloeg! Het kon haar niet meer schelen, of de anderen ook lachend met den vinger naar haar wezen; vlug zette zij haar hoedje op, en was eene van de eersten die op het schoolplein verscheen, waar zij door de oude Anna werd afgehaald.

Sluiten