Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd over voor muziek. En Nanny vond het zoo heerlijk om Frits te accompagneeren, het samenspelen ging zoo goed, veel beter dan bij tennis of eenig ander spel.

In plaats van in den bokkenwagen, reden zij nu in een aardige hittenkar naar Vrouw Panne. Frits mende zelf, maar om de beurt mochten de meisjes hem eens aflossen, en Manus behoefde niet meer mee te gaan, want het was veilig toevertrouwd aan Frits.

Maar aan Vrouw Panne hadden ze niet zooveel meer als vroeger. Wel toonde deze blijdschap als ze kwamen, en bakte zij pannekoeken, maar een paar van haar kippen waren dood, zoodat ze niet zooveel eieren meer had, en het bakken ging haar niet zoo vlug meer af.

Sprookjes vertellen deed ze ook niet meer, en haai Polio was te oud en te suf geworden om kunstjes te doen: gelijk zijn vrouw haar sprookjes, zoo scheen hij zijn kunstjes vergeten.

Samen waren de vrouw en de hond nu zoo oud en moe geworden; ze konden niet ver meer voort; samen voelden ze naderen hun laatsten dag.

Nog steeds had niemand kunnen uitvinden wie Vrouw Panne was en vanwaar zij kwam, maar men deed er ook geen moeite meer voor. Men begreep, dat het een onoplosbaar raadsel was. De dorpelingen dachten er niet meer aan, men begon het vrouwtje te vergeten, want zij werd zoo oud en kwam nog maar heel zelden in het dorp.

Mevrouw Rogers bezocht haar van tijd tot tijd, zij.

Sluiten