Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en pic-nics naast haar te zitten. Hij scheen het in vertrouwen? aan Jette te hebben gezegd en Jette had het weer in geheim aan Nanny verteld, die er erg om gelachen had, want Ella vond Jan niet kwaad: „een goeden jongen" vond ze hem, maar ook niet meer dan dat. En alle jongens vonden Ella zoo aardig. Nanny merkte wel dat er onder de hofmakers verschillende waren, die bij Ella beter stonden aangeschreven dan Jan. Ella werd veel bij Jette ten eten gevraagd en dikke, stralende moeder Rosmeyer wist dan niet wat ze doen zou van hartelijkheid. Ze hield zooveel van Ella, ze vond haar de aardigste van Jette's vriendinnetjes en zorgde er dan ook steeds voor, dat haar Jan aan tafel naast Ella zat. Ella vond die middagjes meestal erg vervelend en was blij wanneer zoo'n lange spelletjesavond in den huiselijken Rosmeyerkring ten einde en zij er weer voor een poosje af was. Nanny was steeds bezig om Jan bij Ella te verdedigen, zeide dat hij toch zoo goed cello en zoo mooi tennis speelde, maar Ella gaf er niet om; tennissen deed zij graag met Jan, dat kon niemand beter dan hij; maar verder liet hij haar koud.

De laatste schooldag was aangebroken. Die einddagen waren dagen van spanning voor Nanny, want ze was bang dat haar werk in het laatste jaar misschien niet voldoende was geweest en zij dientengevolge geen einddiploma krijgen zou. En ze zou vader en moeder toch zoo graag een diploma mee thuis brengen. Ella zou er natuurlijk een krijgen, dat sprak vanzelf.

Op den laatsten morgen kwamen alle leerlingen nog

Sluiten