Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prettige herinneringen had zij er niet aan en ze voelde geen behoefte om nog eens om te kijken.

Vroolijk pakte zij Ella bij de hand, zeide dat het al laat was en dat moeder wachten zou met de koffie.

En toen zij thuis kwamen, was Ella ook weer blij en omhelsde moeder nog veel hartelijker en inniger dan zij het Juffrouw Boksma gedaan had.

Sluiten