Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe arm is weelde,

Waar 't lot wel overvloed bedeelde,

Maar 't bij die enk'le gave ook liet!

Potgieter.

Kalm ging de zomer voorbij. Nanny studeerde veel piano en ging van tijd tot tijd eens naar Rikmond om een muziekles te nemen; verder genoten zij en haar ouders van hun heerlijk huis, van de mooie Doorlesche hei en de Doorlesche bosschen.

Begin October ging zij voor een poosje naar Brussel. Juffrouw Bertha Holderma, die getrouw ieder jaar bij Mevrouw Knozee logeerde, had Ella en Nanny al dikwijls bij haar gevraagd. Ella was eens een keer in de Paaschvacantie bij haar geweest; Nanny kon toen niet, omdat ze in Doorle was; maar nu had zij Nicht Bertha, gelijk Ella, zeide ook zij altijd Nicht Bertha - vast moeten beloven dat zij eind September of begin October komen zou. Nicht Bertha had er herhaaldelijk op aangedrongen, en Nanny, die in dien tijd thuis niets bindends had, kon gemakkelijk gaan; haar ouders vonden het ook een aardige afwisseling voor haar, om eens een poosje in Brussel door te brengen.

Ella was ook gevraagd en haar plan was dat zij

Sluiten