Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeker zou gaan, maar Mevrouw Knozee was langer dan haar plan was in Zwitserland gebleven; de kuur had haar veel goed gedaan en de dokters hadden aangeraden om nog een nakuur in een Duitsch badplaatsje te doen, zoodat zij eerst tegen het eind van October terugkomen zou.

Frits was voor zijn studie naar huis gekomen, maar Ella bleef haar moeder gezelschap houden; zij kon dus niet mee naar Brussel gaan.

Het speet Nanny erg; zij had het nu willen uitstellen, maar Nicht Bertha wilde daarvan niet weten: van uitstel kon immers afstel komen? Neen, Nanny moest bepaald komen.

En dus ging Nanny alléén naar Brussel. Zij zag er wel een beetje tegen op, bij zulke heel vreemde menschen, in een vreemde stad. Ging Ella nu maar mee, dan zou het niets zijn; maar zoo alleen!

Het was haar meegevallen!

Nicht Bertha had haar hartelijk ontvangen, en voortdurend maakte zij aardige plannen, ging naar concerten en comedies met haar, en liet haar al de mooie gebouwen, kerken en de aardige winkelstraten zien. Heel den dag waren zij dan ook uit, en Nanny, die nog niet veel gezien had, genoot van dat alles.

Nicht Bertha en haar vader bewoonden een groote villa op een der mooiste boulevards van Brussel. Nanny vond het wel een reuzenhuis voor slechts twee menschen. En gezellig was het niet. Men verdwaalde bijna in die

Nanny.

lo

Sluiten