Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewenschte? Zooals de jaren het Vrouw Panne gedaan hadden!

Vrouw Panne! Plotseling zag ze het oude, gekromde vrouwtje weer levendig voor zich, zittend in haar grooten stoel en vertellend haar lange leven ....

Een huivering doorvoer haar leden toen ze daaraan dacht; ze rilde, en merkend dat ze toch koud was geworden door het lange staan, sloot ze haastig de gordijnen dicht en kroop vlug in bed onder de warme dekens.

Sluiten