Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zich plotseling wegrukkend uit haar overpeinzingen, stond ze op en ging naar een in de nabijheid zittend groepje dames, meest chaperonneerende mama's, die ze nog eens moest aanspreken. Zij waren héél vriendelijk en praatten druk, maar Nanny merkte toch wel, hoe angstig, onder het lief-praten door, sommigen haar oogen door de zaal lieten dwalen, vol spanning zoekend of de respectieve dochters wel dansten, en met wien. En hoeveel keeren zij al hadden gedanst met denzelfden heer, en wie wel het meest met Kees Bakker, een zeer net en geliefd jongmensch.

O, hoe zenuwachtig klopten die moederharten! Nanny merkte het aan het stemhokken van Mevrouw Afting, naast wie ze zat. Mevrouw Afting was moeder van eene achttienjarige, voor het eerst uitgaande dochter.

Na een tijdje over het bal en de zaal te hebben gesproken, wist Nanny niet meer waarover te praten met die, haar tot heden toe nog geheel onbekende Mevrouw Afting, en gelukkig maakte juist op het goede oogenblik een heer een buiging voor haar, aan wiens arm ze, blij dat het praatje met Mevrouw Afting nu achter den rug was, weg walste.

Dikke moeder Rosmeyer was ook op het feest.

„Een echt gezellige praattante, die Mevrouw Rosmeyer, zeiden de jongelui, die haar voor het eerst ontmoetten. En dat was ze ook. Deftig in haar zwart zijden oude-damesjapon, zat ze in het erkertje; zij behoefde zich niet ongerust te maken, haar Jette viel

Sluiten