Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en tong te laten zien, uw vrouw leeft echter nog, ik heb haar kind op den rug gebonden en haar de wereld ingezonden". De koning zwoer dat hij niet eten en drinken zou, voor hij zijn gade en kind had terug gevonden, en vertrok toen,

Zeven jaren zwierf hij rond overal zoekende, eindelijk kwam hij in het bosch bij het kleine huisje..De witte jonkvrouw trad buiten ensprak: „Welkom heer koning". Zij zette hem eten en drinken voor, doch hij nuttigde niets en ging slapen. In zijn slaap voerde de engel de ongelukkige vrouw met haar kind aan de legerstede haars gemaals. Tot het kind sprak zij : smartekind licht het laken op". De koning hoorde dit in zijn slaap, en werd wakker. Hierop sprak de engel: „Heer koning hier is uw vrouw en kind, die door haar vroomheid gespaard is gebleven". De koning sprak hierop : „Mijne vrouw had geen natuurlijke handen". Dit is de zegen die God op haar deed rusten" hierop vertrok zij en kwam weldra met de zilveren handen terug. Eerst nu zag hij dat hij zijn lieve vrouw en kind had teruggevonden. Het weerzien was zeer teeder en zij omhelsden elkaar gedurig. Zij vertrokken weder naar hun paleis en leefden nog lange jaren tevreden en gelukkig.

Sluiten