Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veel geld verdiende zij natuurlijk niet, want zij kon niet veel, toch kreeg zij dikwijls lekkere beetjes medé naar huis. Ik haar voorschoot had zij daarvoor twee diepe zakken laten maken, waar twee potjes ingezet konden worden, om bet overgeschoten eten te bergen.

De oude koning wilde van de regeering afstand doen en Prins Lijsterbaard laten regeeren. Hiervoor zou er een schitterend feestmaal in het paleis gegeven worden. De prinses-keukenmeid wilde juist met het overgeschoten eten in haar voorschoot naar huis gaan, toen haar een onweerstaanbare lust bekroop eens een kijkje in de prachtige feestzaal te doen en al de genoodigden eens te zien. Zij dacht juist aan den tijd toen zij nog bij haar vader aan tafel zat. Zij ging de marmeren trap op en bleef voor de half geopende deur staan. Zij zag het eerste Prins Lijsterbaard en had nog nooit schooner man gezien. Opeens stond de prins op en trad naar de deur toe. De arme vrouw drong zich terug, maar de prins had haar zeker al opgemerkt en kwam recht op haar af. Hij sprak tot haar : „Wat zijt gij een lief meisje. Ik kan geen schooner danseres hier vinden" en hij trok haar de zaal in en begon met haar te dansen. Zij schaamde zich zeer want zij was bang dat men haar herkennen zou. Plotseling ging haar voorschoot los en het eten rolde over den grond. De gasten begonnen eenparig te lachen, doch zij vluchtte de zaal uit. Zij werd bij de poort van het paleis door iemand ingehaald, die

Sluiten