Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langde; maar toch was zij altijd veel blijder, wanneer zij weer thuis kwam, dan wanneer zij op reis ging.

Met een zucht zoo diep, alsof haar een pak van het hart viel, liep zij dan vlug den mooien tuin in, en op een drafje ging het voort tot aan de steenen bank tegen den hoogen muur, haar lievelingsplekje. In den regel was zij er nog niet lang, of er kwam een jongenshoofd boven uitkijken, een leelijk, sproetig gezicht onder een verwarden bos vlasachtig haar, maar met een paar jolige, oprechte blauwe kijkers, die altijd schenen te lachen. En als ze Fee ontdekten, dan lachten ze nog meer dan anders, dan lachte zijn heele gezicht mee, zoodat er van zijn leelijkheid niets meer overbleef. Fee zei dan ook altijd, als er in haar bijzijn gezegd werd, dat Jaap zoo leelijk was: „Jaap leelijk? Niet waar! Jaap is altijd vriendelijk en prettig, net of de zon schijnt."

Op zekeren dag in 't laatst van Juli zat Fee's mama op de steenen bank, en het kleine meisje bracht haar bloemen, waarvan ze samen een mooien ruiker zouden maken. Toen ze een heelen voorraad van allerlei soort bij elkaar had, merkte zij eerst, dat haar mama niet heel opgewekt was.

„Wat scheelt er aan, maatje?" vroeg zij met haar lief, zacht stemmetje.

„De dokter zegt, dat papa gauw naar het Zuiden moet en dat we er den heelen winter moeten blijven," was het antwoord.

„Maar paatje is toch niet ziek," hervatte Fee. „Och, de dokter weet er zeker niet veel van. Hebt u niet gezien, hoe wild pa met mij gespeeld heeft? Dat was, geloof ik, echt stoeien. Hij • hijgde er van, toen hij me eindelijk gekregen had. We hebben wel twintig keer het groote rozenperk omgehold!"

Fee klapte ineens in de handjes bij de herinnering aan die pret. Aan pa's ziekte dacht zij niet meer, of eigenlijk geloofde zij er niet aan. Iemand, die zoo kon spelen, was toch niet ziekl Toen zij de mazelen had, moest zij immers dagen achtereen op bed liggen. Een ziekte, waarbij dat niet noodig was, kon Fee zich niet voorstellen.

„En weet u, wat paatje toen gedaan heeft? Hij heeft de mooiste

Sluiten