Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen; ook Mina gal hij een kus, en de honden streek hij over den kop en klopte ze op den nek. Ze bleven beiden droevig jankend en toch kwispelstaartend boven aan de trap naast elkander staan, en eerst toen Mina de voordeur gesloten had, keerden zij naar de huiskamer terug.

Tante Bertha ging mee naar het station, en toen ze daar kwamen, was oom Benno er ook. Dat was een prettige verrassing. En die bracht ook al wat lekkers mee voor de reis, een heel grooten zak, die met veel moeite in zijn jaszak ging.

„Je lijkt wel een Sinterklaas met die wijduitstaande zakken," zei oom Benno lachend, toen hij voor den coupé stond, waarin de beide reizigers juist hadden plaats genomen.

„Wel, mijnheer Van Driest," antwoordde de notaris hierop, „ik wed, dat hij thuis met evenveel gejuich ontvangen wordt, alsof hij de echte Sinterklaas was."

Daar kwam de conducteur aan, om de portieren te sluiten. Nog gauw een kusje aan oom en tante; toen zette de trein zich onder gefluit en gegil en gehijg in beweging, en wuivend en knikkend keken Benno en Bertha van het perron hun neefje na, zoolang zij zijn vriendelijk gezichtje voor het venster konden zien.

Sluiten