Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zitten,, als Bertha er in las; moest er dan een blad worden omgeslagen, dan wipte hij heel behendig even op. Wanneer zijn meesteres met een saamgevouwen courant wuifde en riep: „Kom, vogeltje! dan haastte hij zich naar haar toe en zette zich neer op het blad.

Polio en Sijs waren dikke vrienden geworden; 't was aardig om die twee samen te zien. AVanneer Polio Bertha voor het tweede ontbijt of het middagmaal kwam roepen en Sijs juist uit de kooi was, riep zij hem, even,als den eersten keer, steeds toe: „Pas op, Polio, 't vogeltje vliegt!" Maar zij pakte hem niet meer bij den halsband vast; zij deed kalm de kamerdeur open. De hond bleef dan even op den drempel staan rondkijken, totdat h'ij het vogeltje ontdekt had. Dan liep hij vlug naar Sijs toe, bleef vlak voor hem staan, maakte'een eigenaardig geluid van blijdschap, kwispelde geweldig en keerde zich dan om, om de kamer weer uit te vliegen. Beneden wach/tte hem immers de belooning, een lekker stukje vleesch.

Polio bleef ook wel eens langer in Berthia's kamer; wanneer Benno eens een dag uit was, werd de hmdenmand boven gebracht, en terwijl de hond dan droomerig den kop op den rand

legde, wipte Sijs er ook op en wandelde over den rand tot vlak bij Pollo's kop.

„Piep, piep!" zei hij dan, of hij gaf een echt concert, en ofschoon Polio andere muziek niet kon uitstaan, luisterde hij met aandachtige stilte naar het mooie liedje van zijn grijsgroen vriendje. '

't Is dan ook echt Parijsche muziek, en menigeen zou er heel wat voor over hebben, om het te hooren. Maar niemand kan er meer naar verlangen, om met het kleine muzikantje kennis te maken dan Dirk Walter. Hij heeft al zooveel van • ijs gehoord, dat hij hem als een heel goede kennis, ja, zelfs als een vriend beschouwt. En dat is nog al natuurlijk! Dirk is immers een vriend van Polio, en Polio is een vriend van Sijs dan moet Sijs toch ook een vriend van Dirk zijn!

Nu dat zaJ spoedig genoeg blijken; over een paar weken begint de groote vacantie, en dan komt Dirk weer bij grootma

Sluiten