Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworden, en toch moest hij tot zijn eigen verwondering bekennen, dat hij nog zoo goedhartig bleef.

Oom Tom op zijne beurt zat na te denken over woorden als deze, die hem blijvende voor den geeststonden: „Wij hebben hier geen bestendige plaats, maar wij zoeken een toekomende: waarom God niet beschaamd is onze God genaamd te worden, want Hij heeft voor ons eene stad gebouwd." Deze woorden vervulden zijne ziel met een ongemeene kracht, en hij dacht er over na, totdat Haley hem stoorde, door uit zijn zak eenige couranten te halen en daaruit de volgende bekendmaking overluid op te lezen:

„Gerechtelijke verkooping. Negers ! Op Donderdag den 29sten Februari zullen voor het verkoophuis te Washington, staat Kentucky, de volgende negers worden gepresenteerd: Hagar, oud 60, John, oud 30, Benjamin oud 21, Saul, oud 25, Albert, oud 14 jaren, welke allen verkocht zullen worden ten behoeve van de schuldeischers en erfgenamen van Jesse Butchford, Esq.

Samuel Morris, )

Thomas Flint, | Verkoope™.

„Daar moet ik eens gaan zien," zeide hij tot Tom, bij gebrek van iemand anders om mee te kunnen praten. Zie je, ik wil een mooie troep bijeen brengen, dat een aangenaam gezelschap voor je wezen zal, Oom Tom. Wij moeten in de eerste plaats naar Washington, en daar zal ik je zoolang opsluiten als ik met mijne zaken bezig ben."

Oom Tom vernam deze aangename mededeeling met stille onderwerping, terwijl in zijn eenvoudig hart slechts de vraag opkwam, hoe velen zijner lotgenooten vrouw en kinderen hadden, en wat die wel bij het afscheidnemen zouden hebben gevoeld en nog gevoelen. Het is niet te ontkennen, dat de openhartige mededeeling, van weldra

Sluiten