Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel nu, komaan mijn jongen," vervolgde hij opgeruimd, toen hij bemerkte hoe ernstig Toms gelaat stond, „ik hoop dat 'tje voornemen is, je goed te houden."

„Dat zal ik massa," antwoordde Tom.

„En dan zal je goede tijden beleven," zei Eva. „Papa is zoo goed, maar hij moet altijd om anderen lachen."

„Papa is zeer verplicht voor deze loffelijke getuigenis," zeide St. Clare lachende, terwijl hij zich op zijn hielen omdraaide, en vervolgens heenging.

HOOFDSTUK VII.

VAN TOMS NIEUWE MEESTER EN VERSCHILLENDE ANDERE ZAKEN.

Nu de levensdraad van onzen nederigen held aan die van voornamer menschen is vastgeknoopt, zal het noodig zijn, met dezen eenige nadere kennis te maken.

Augustin St. Clare was de zoon van een rijken planter in Louisiana. Zijn familie stamde oorspronkelijk uit Canada af. Van de twee broeders, die elkander in natuur en karakter al zeer gelijkvormig waren, had de een zich op een bloeiende hoeve in Vermont neergezet; de andere was een aanzienlijk pachter in Louisiana geworden. Augustins moeder was een Fransche Hugenote, wier familie naar Louisiana was gevlucht in de eerste dagen van de stichting dier kolonie. Augustin en zijn broeder waren de eenige kinderen hunner ouders. Daar hij van zijne moeder een buitengewoon teeder gestel bad geërfd, was hij op raad der geneesheeren gedurende de eerste jaren zijner jeugd aan de zorg van zijn oom te Vermont toevertrouwd geworden, opdat hij daar door het koudere en versterkende klimaat meer gehard mocht worden.

Sluiten