Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Topsy!" riep zij buiten zich zelve van ongeduld uit, waarom doe je dat?''

„Weet niet, missis. Ik geloof dat het komt, omdat ik zoo ondeugend ben!"

„Ik weet waarlijk niet wat ik met je beginnen zal, Topsy!"

„U moet mij slaag geven, missis; mijn vorige missis sloeg mij altijd. Ik ben niet gewoon te werken, zonder dat ik slaag krijg."

„Neen, Topsy, ik wil je niet slaan. Je kunt alles zeer goed doen, indien je het wilt; waarom doe je het dan niet zooals het behoort?"

„Ach, missis, ik was gewoon slaag te krijgen, en ik geloof, dat dit goed voor mij was."

Juffrouw Ophelia beproefde het middel, en Topsy maakte een geweldige opschudding; zij schreeuwde, kreunde en bad; maar toen zij zich een half uur later bij de veranda in de zon blakerde en door een heelen hoop van jong volk omringd was, scheerde zij den gek met de geheele strafoefening.

„Hm! juffrouw Feely slaan! Haar slagen zouden zelfs geen sprinkhaan dooden. Dan moest je eens zien hoe mijn oude massa iemand deed krimpen; hij wist hoe hij doen moest."

Topsy gaf altijd hoog op van haar streken, zij stelde er blijkbaar eer in.

„Zeg eens negers," vroeg zij aan eenige van haar toehoorders, „weet je wel, dat je allen zondaars bent? De blanke menschen zijn ook zondaars, zegt juffrouw Feely; maar mij dunkt, dat de negers de ergsten zijn; doch geen een van je allen is dit zooals ik. Ik ben zoo vreeselijk goddeloos, dat niemand iets met mij kan aanvangen. Mijn oude missis moest zeker meer dan den halven dag tegen mij schelden en razen. Ik geloof, dat ik het ondeugendste schepsel van de wereld ben." En dan maakte Topsy een

00H TOM.

Sluiten