Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogenblik af, dat de neger op de noordelijke markt is gekocht, totdat hij in het Zuiden aankomt, hem zoo mogelijk onverschillig, gedachteloos, zelfs dierlijk te maken. De slavenhandelaar verzamelt zijn troep in Yirginië of Kentucky en drijft die voort naar de eene of andere geschikte, gezonde, dikwijls een waterrijke plaats, om daar te worden vetgemest. Hier ontvangen zij dagelijks overvloed van spijs, en daar sommigen tot kniezen overhellen, laat de viool zich onophoudelijk in hun midden hooren, en laat men hen dag uit, dag in dansen, en hij die weigert vroolijk te wezen, bij wien de gedachte aan vrouw, kind en huis dit verhindert, wordt als oproerig en gevaarlijk aangemerkt en blootgesteld aan al de kwaadwilligheid die een onverantwoordelijk en verhard mensch hem kan aandoen. Vroolijkheid, levendigheid en opgeruimdheid van uitzicht, vooral in tegenwoordigheid van de kooplustigen, worden hen dagelijks opgedrongen, beide door de hoop, dat zij langs dien weg een goeden meester zullen bekomen, en door de vrees voor alles wat de slavendrij ver hun kan aandoen, wanneer zij blijken slechte koopwaar te zijn.

„Wat doet die neger daar?" vroeg Sambo, terwijl hij Tom naderde, nadat Skeggs het vertrek verlaten had. Sambo was van het diepste zwart, van een hooge gestalte, levendig, spraakzaam en vol streken en grappen.

„Wat doet gij hier?" vroeg Sambo andermaal, terwijl hij hem schertsend in de zijde stiet. „Gij zit zeker te overdenken en te bidden, niet waar?"

„Ik moet morgen op de veiling verkocht worden," was het kalme antwoord van Tom.

„Op de veiling verkocht worden! ha! ha! is dat niet grappig, jongens? Ik wou, dat mij dat ook eens gebeuren mocht; zeg eens, zou je er ook niet om lachen? Maar hoe is dat, gaat die geheele hoop morgen naar de verkooping?" vroeg hij verder, terwijl hij zijn hand vrijpostig op den schouder van Adolf legde.

Sluiten