Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door D. BOLLE te Rotterdam zijn mede uitgegeven:

S. KAKEBEEKE

ZES /WINDEN VRIJ3E

OORSPRONKELIJK VERHAAL VOOR JONGENS.

MET 4 PLATEN.

Ingenaaid f 1,75. In Prachtband i 2,25.

».... een levendig yerhaal voor jongens, waaruit ze voor nu en later iets goeds kunnen leeren; dit boek is frisch geïllustreerd." Haagsche Courant.

Goed dat er weer zoo'n boek is voor onze Jongelui." Rntterd Kerkbode.

, dat „Zes Maanden Vrijaf" van bet begin tot het einde den jeugdigen lezer moet

boelen en hem, buiten bet genot van een prettig boek te hebben gelezen, ook wat nuttigs te onthouden verschaft." De Tijd.

MRS. CLIFFORD

D0R3 EN BETTV

VERTELLING VOOR MEISJES Naar het Engelsch

* DOOR

HELENA VAN HOLLAND.

MET VELE ILLUSTRATIËN.

Ingenaaid f 1»—. In Prachtband f 1,50.

„Een mooi boek vroor Meisjes van 8 tot 18 jaar." Midden. Courant.

„Een mooi Meisjesboek is „Dora en Betty", bij de firma D. Bolle te Rotterdam verschenen." Prov. Gron. Courant.

„Dora en Betty" is een frisch, gezond kinderboek, dat menig klein hartje sneller kan doen kloppen." Jrnhemsche Courant.

Sluiten