is toegevoegd aan je favorieten.

Hollandsch strand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(JWO «MD nfl |j jr v —jollarvasck j brand J

Ontworpen <l®®p X HL ln)©<u>lkel®frf*. m Pjf? «in Vertelseltjes wam HUr^ametka.

vsn D.Coene,Amsterdam.