is toegevoegd aan je favorieten.

Auto-reisgids 1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben wit in samenwerking met de®Nederl. Spoorwegen een

.ima voor Autoreizen m laaa

Met betrekking tot het uitvocren van de Autorondntten relden de volgende bepalingen;

1, alle ritten worden gereden van het beginpunt naar het punt van uit- . gang terug; , , ,

2 er worden slechts plaatsbewijzen afgegeven, geldende voor oen geheelen rit, dus van het beginpunt tot het punt van uitgang terug; . i—t. on uitsluitend

3. alle passagiers worden opgenomen aan net oeginpum voor het vervoer over het geheele traject tot het punt van uitgang terug;

4 er wordt niet gereden volgens een vaste dienstregeling, doen er oeswaï ten hoogste een plan, dat tot leidraad strekt van het publiek en waaruit blijkt, dat de onderneming er niet aan gebonden is.

a.Nv Aleemeene Transportonderneming aanvaardt geenerlei aan sDrakeliikheid bij vertraging, onverschillig door welke oorzaak ontstaan

n. KV Aleemeene Transportonderneming dcuuuul voor één of raferdere tochten geheel of gedeeltelijk te laten vervallen, benevens eventueele wijzigingen in de programma's aan te brengen. „„honden

onvoldoende deelname of andere omstandigheden de vrijheid wordt voorbehouden Z rit niet te doen plaats vinden. Voor zooveel noodig wordt materieel van andere ondernemingen bijgehuurd.

De N.V. Algemeene Transportonderneming is met — verantwoordelijkheid verzekerd, waarbij de volgende risico s zi)n gedekt. Wettelijke aansprakelijkheid tegenover >nz‘«enden en derden, maximum onbeper , Hnorlpren van inzittenden maximum f 120.000. per gebeurtenis.

Leest U in dit boekje eens welke voordeelen er in de goedkoope tarieven voor U gelegen zijn; wat gij voor weinig geld kunt bereiken en e aardige combmatie-tochten „spoor en auto U in de gelegenheid stelle , zeer goedkoop op afwisselende wijze veel te zien.

Wij zijn er van overtuigd, dat wij door deze reizen er in zuuen Magen een dag te bezorgen, waaraan zij steeds met genoegen zullen terugdenke .

Ketst PER ato-reiswacen EN U ZULT TEVREDEN ZIJN!

Plaatsbewijzen zijn verkrijgbaar aan de stations der Nederlandsche Spoorwegen, aan alle kantoren der N.V. A.T.O..yan Gend & Loos en bij de erkende reisbureaux.