is toegevoegd aan je favorieten.

Het Nederlandsche handschrift in 1600

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LtaJzuJe auL ee,nj^a|fx><2l<. van. lÓ3g en van. aarïcee cenmaen vooczLen. toL 1746 aee4 een Lela van Je zeez uuCeénLoopende u etvozmen.,Welke un Je I | 11 ! \jz eeuva qanqbaaZ zun aeWeeót. _Jheraaz.ce óckzuvesVnanaijaven Leqtn. 1600 J| I U lli! '-PI aoq de bypeezena2 aochiScne- or voLaenb JehÜsozuz AmetóaL Lelie [<&<zz\>otmvn, ! 111l iu 1 fI ! Q 1 . e teziouL de tonqeze en het Laatst oten 17 O Lij] |” SM fu' eeuuJ zeedó de uafcun.6Che letten achzuven, u)elLe zlca van beqlniyoo tok keJerTnee 1: L JL ü u ; aenandnaara. . djleL kLtlusqclien qeUqen letlezbypc I (P n Oju3 II yi heeft een natuonual kazakten.

(Uet at a«ut t\ \* tl\A*yUr /fiUHr d t* d^xVvvA jScecC &- C (XAT&nsi(fwH a C a c* Cc jéaet Cl Z £ a r&id 'Y c