Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Auteursrecht voorbehouden

!

i

NAAMLIJST

MP

f •

VOOR DEN

INTERLOCALEN

|

j TELEFOONDIENST

j VAN NEDERLAND

, Uitgegeven door het Hoofdbestuur der

Posterijen, Telegrafie en Telefonie.

Uitgaaf Januari 1930.

De Naamlijst verschijnt in JANUARI en in JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- telefoon- en Hulptelegraaf(telefoon)kantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 1._ per exemplaar (het bijbehoorende Vervolg inbegrepen). '

Voor het plaatsen van advertentiën in de Naamlijst voor den Telefoondienst nde men zich schriftelijk tot het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (3e Afdeelmg) te 's-Gravenhage, of tot den Heer Joh. P. Koppen Kruisstraat 3 t© Haarlem, Telefoon 13401. '

3

Sluiten