Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Auteursrecht voorbehouden

NAAMLIJST

voor den

INTERLOCALEN TELEFOONDIENST

VAN NEDERLAND

%

Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie

Uitgaaf Januari 1936 Datum van afsluiting 5 November 1935

Zie ook den gelen aanvullingsgids vóór in de Naamlijst

De naamlijst verschijnt in JANUARI en in*JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan aüe

f n on " Te efoon" en Hulptelegraaf(telefoon)kantoi en verkrijgbaar tegen den pi ijs van t U.90 per exemplaar. ^ 1

Voor het plaatsen van advertentiën in de Naamlijst voor den Interlocalen Telefoondienst ende men zich schriftelijk tot het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (3e Afdeeling) te s-Gravenhage, of tot de Naaml. Venn. j. P. Koppen, Koudenhorn 44, Haarlem, Tel. 10088.

Sluiten