Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naamlijst

VO O R DEN

iNTERLOCALEN TELEFOONDIENST

UITGAAF JANUARI 1939

datum van afsluiting

5 NOVEMBER 1938

PRIJS DEZER UITGAAF

IN PAPIEREN OMSLAG f 0.90, met ingesneden alfabet (Kerpha-Alfabet) f 1.40 GECARTONNEERD . . f 1.20, met ingesneden alfabet (Kerpha-Alfabet) f 1.60

Tl JD VAN VERSCHI JNENv.d. NAAMLIJST

I A Ml I A i—ii i— >v . ......

trs] JULI VAN ELK JAAR

cr,GZF™ DE VOORRAAD STREKT- AAN ALLE RIJKSTELELtFCON- EN HULPTELEGRAAF- EN TELEFOONKANTOREN

VOOR PLAATSEN VAN ADVERTENTIËN ,N DE NAAMI IKT wPMnc

MEN ZICH SCHRIFTELIIK TOT HET HnnFiwcT. n id ,c„

— L^cr\ rui l fcKIJtN,

L AFIE EN TELEFONIE TE 'S-GRAVENHAGE, OF TOT DEN HEER

P 1/ A nr»r- \ i . ...

: '^rrt:,N' UU'NLUSTPARKWEG 68, SANTPOORT STATION (TEL. 375).

AUTPI|GDECVEN DOOR HET HOOFDBESTUUR DER P.TX

- rechtdezer uitgaaf voorbehouden

Sluiten