is toegevoegd aan je favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,'t Was jaren geleden sinds ik dat heerlijke gevoel van thuiskomen gehad had."

Teddy wierp met een zwaai haar haar achterover en keerde zich naar haar nieuwe moeder.

„Hoe meent u dat?" vroeg ze nieuwsgierig.

tMijn ouders stierven terwijl ik op studie was," vertelde de jonge vrouw. „We bleven maar met ons beiden over, mijn broertje en ik, en we hebben na dien tijd nooit meer een eigen huis, een echt thuis gehad. Ik gaf les en hij ging naar kostschool."

„Waar is hij nu?"

„In Montana als civiel-ingenieur. Ik kan me dikwijls nog niet voorstellen, dat mijn kleine broertje nu al een man van tweeentwintig is."

Er volgde een nieuwe stilte. Toen trok de dokters vrouw een laag bankje naar zich toe en zei: „Toe kom hier eens naast me zitten, dan kan ik beter met je praten. Je lijkt me zoover weg als je daar blijft staan. Bedenk, dat ik me nog heelemaal vreemd voel in jullie omgeving en erg dankbaar ben voor een beetje vriendelijkheid dezen eersten avond."

Ze had de rechte snaar getroffen. Een beroep op Teddy's hulp en medegevoel werd nooit te vergeefs gedaan. Aarzelend en nog