is toegevoegd aan je favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behendig als een jonge aap. klauterde hij over de bank, hing even aan de manden leuning en liet zich toen, al zijn moed bijeenrapende, los. Diaan sprong juist op zij en Allyn belandde in een dikke laag onkruid tegen den berm van den weg.

Zijn geschreeuw volgde het hollende paard, maar het was meer een gillen van schrik dan van pijn en Teddy voelde zich van haar grootste angst bevrijd.

Twee liuisblokken verder kwam de panier in botsing met een hooiwagen. Na een geweldig gekraak rukte het paard zich los en werd Teddy op den weg gesmeten. In een onbeschrijfeiijken toestand en van onder tot boven met stof bedekt, kwam ze vlak voor het rijtuig van de Farringtons neer, dat juist aan den anderen kant de straat inreed.

Dien avond trad de dokter vermoeid en ontstemd zijn studeerkamer binnen, waar zijn vrouw alleen voor den haard zat. Met een zucht liet hij zich in een stoel vallen.

„Arme, oude jongen !" zei ze hartelijk, terwijl ze naast hem kwam staan en zacht over zijn haar streek.

Hij glimlachte moe.

„Ik zou wel ik weet niet wat willen geven, als dit niet gebeurd was, Bess," zei hij haar