is toegevoegd aan je favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teddy's boek.

zich met schrik afvragende wat het precies beteekende. Ze had er niets van gehoord dat Will weer minder goed was, maar ze was er in een week niet geweest, omdat ze den moed miste hem met haar geschoren hoofd onder de oogen te komen. Ze was bang voor Wills plagerijen en nog meer voor de vragen die ze zou hebben te beantwoorden. Wat ze thuis te verduren had gehad was al erg genoeg en ze zag met angst het oogenblik aanbreken, waarop hij de heele geschiedenis zou moeten hooren en ze zijn critiek zou hebben te doorstaan.

Geen driftige, onberaden daad was ooit gevoeliger gestraft dan deze! De dokter en zijn vrouw hadden er zoo weinig mogelijk van gezegd, maar Teddy's spijt en schaamte waren even groot geweest als haar zelfvernedering. Gedurende een week hield ze zooveel mogelijk haar kamer en in deze afzondering, zichzelf als een soort van boete opgelegd, had ze weinig van de buitenwereld gehoord.

't Had heel wat voeten in de aarde gehad om Teddy den morgen na het gebeurde aan 't ontbijt te krijgen. Nooit in haar leven vergat ze de uitroepen van schrik en verbazing van de kleintjes toen ze 't eindelijk waagde