is toegevoegd aan je favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik den eenen kant uitrijd of den anderen."

„O, neen," zei ze haastig, „en ik ben ook nog lang niet klaar. Heb je erg veel pijn?"

„Heel erg," hield Will schandelijk vol, met het air van eeu martelaar, ,,'k Heb den heelen nacht ook niet geslapen."

„Wat ellendig! Scheelt er iets aan ?" en Teddy ging op de stoep zitten en keek hem zoo onderzoekend aan dat hij een kleur kreeg.

„Jongetje, je houdt me voor den gek," zei ze streng. „Ik geloof dat je net zoo min hoofdpijn hebt als Mulvaney."

Hij lachte met blijkbaar genoegen in zijn bedrog.

„Nu, wat zou het, al had ik het niet ? Den een of anderen dag zal ik het wel eens weer hebben. Maar in ernst, Ted, waarom wil je nu weer niet met me fietsen?"

„Omdat ik niet kan; me dunkt dat is reden genoeg. „Ik heb wat anders te doen, zeg ik je."

„Maar dan kun je me tenminste wel vertellen wat dat is," drong Will aan.

„Ja, dat kon ik ook wel, maar dat wil ik niet." Terwijl Will zijn fiets omdraaide, trof Teddy zijn teleurgesteld gezicht. „Later!" riep ze hem nog toe.