is toegevoegd aan je favorieten.

Reinaert de Vos

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ga, Grimbert, sprak hij, wees voorzichtig en gebruik uw verstand en wacht u wel voor ongeval, want Reinaert is een looze schelm.

— Ik zal opletten, heere.

Alzoo is Grimbert opgetrokken naar Manpertuis. Toen hij daar aankwam vond hij zijnen oom thuis met vrouwe Hermeline en haar welpen die in de krochte lagen. Zoohaast zij hem gezien konden, groette Grimbert zijn oom en zijne moeie en zei:

— Verdriet het u niet in dien toestand van gerechteloosheid waarin gij leeft? Denkt gij niet dat het tijd wordt om naar 's konings hof te tijgen, oom Reinaert? Weet gij hoe gij daar wordt aangeklaagd en dat het de derde en laatste keer is dat gij er genood wordt? 'k Vreeze, als gij 't tot morgen uitstelt, dat er u geen genade meer en kan geschieden. Den derden dag zult gij uw kasteel bestormd zien en vóór Manpertuis zult gij een galge zien rechten of een rad. Voorwaar, ik zeg het u: uw kinderen en uw wijf, ze zullen er alle schandelijk hun leven bij inschieten en gij zelve zult het dezen keer niet ontgaan. Daarom dunkt het mij geraadzaamst dat gij met mij ten hove komt. 't Is twijfelachtig om zeggen hoe 't u daar zal afloopen maar gij hebt wel meer en erger waterkes doorzwommen en vreemder avonturen beleefd waar de kanse keerde al op eenen dag. Daarom, 't kan best gebeuren — als gij 't goed belegt, dat gij nog volle genade krijgt en er met eere van afkomt en voorzien van 's konings oorlof, morgen weer vrij uit het hof naar huis terug keert.