is toegevoegd aan je favorieten.

Waarheid en chimère

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

..Ja! Hanengekraai!

Dat laat ik mij niet zeggen; loop naar den duivel en de zijnen.

..Zoo vroeg reeds aan het krauwen?"

(zegt een meisje, met bloemen binnenkomende;) „ZOO

vroeg reeds aan het kibbelen? Het staat u mooi! uw sierlijke kleedij is juist van pas bij uw krakeel.

Het staat u fraai!"

..Fraai! gij zijt fraai, jonkvrouw! en, gij brengt ons redding."

..Was het gevaar reeds zoo nabij?"

-Het gevaar komt zelfs aan uwe lippen, ik wil u danken met een kus."

.,Nog te jong, vriendje! Eerst, wanneer de ernst van het leven in liefde keert en liefde den ernst aan het leven leert, dan" . . .

„Zoolang kan ik niet talmen, opgezweept door Dionysos' heetste nerven."

„Jonge vriend, wees geduldig, uwe liefde schenkt mij geen vertrouwen. Water door