is toegevoegd aan je favorieten.

Kunststooten gespeeld op het Wilhelminabiljart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GROOTE CLUB.

Amsterdam, 14 Februari 1907.

Den Heer Salomon, Biljartfabriek „ Wilhelmina" Alhier.

Manheer.

Ingevolge Uw verzoek kan ik U namens het Bestuur van „De Groote Club" te Amsterdam, mededeelen, dat het "Wilhelmina-Biljart door U voor ongeveer twee maanden geleverd alleszins voldoet.

Achtend,

Mr. M. B. SALOMONSON,

Commissaris.

Hotel Engadiner Kulm. St. Moritz, 20 Februari '07.

Aan de

Billardfabriek „ Wilhelmina" Amsterdam.

Beantwoordende Uwe letteren 9 Oct., is het mij aangenaam U de meest gunstige berichten te geven omtrent het Billard, dat U mij het vorig jaar geleverd hebt'). Alle kenners roemen het zeer en vinden dat de tafel en banden onverbeterlijk zijn; ook het laken is uitstekend.

Met alle achting, ('w. g.) G. J. v. d. YLIET.

•) Te O verveen. (Noot van den fabrikant).

Societeit „DE CLUB",

Alkmaar.

Alkmaar, 25 Februari 1907.

Namens het Bestuur van de Sociëteit „De Club" verklaren ondergeteekenden gaarne, dat het „Wilhelmina"-Billard thans een jaar op de Sociëteit in gebruik, steeds aan liooge eischen blijft voldoen en met voorliefde door de leden wordt bespeeld.

(w. g.) H. J. ANTINGH.

M. L. DE BOER.