is toegevoegd aan je favorieten.

Kunststooten gespeeld op het Wilhelminabiljart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TELEGRAAF (Avondblad,) 30 November 1903.

biljart.

Men meldt ons ■

zts; ttï rBfnwMrm ■"»"

WeesperzDde, alhier, plaats g/vonZT™ T "*

beginnen Dinsdag a s 6 klasse

ook Zt SLST"* ^ betW»* heeft h„T2

r m ZV7TZ irk;t00nverp6n ,er ™"<,e ~ -•

c»ra.. ; id;„tr,e airEBs le I>okkl,n,• m-

nen, terwijl de heer Heiw t« a . ng6n werden gewonde eerste ronde mLtï u , Amsterdam die grootste serie in

zzzr ~ rssr

dagblad de bimu, (amnuft , septob„ „„„

biljarten.

cp^CSei "TzóT ™f< "" P3SSaï6' to

n u , : 1(lag- en Zondagavond j.1. is als volgt: ■u© biJjartmeester van Duitschlan ri tt- *

Se«t.— »