is toegevoegd aan uw favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lucht, 's morreges dadelek de rame ope, dat 't goed doorspuit, ik vin niks naarder dan bedompte lucht in je huis, daarvandaan....

— En is die dokter maar eenmaal geweest, juffrouw ?

— Ja meneer, voorzoover ik weet wel; misschien is meneer gistereavond zelf naar de dokter toegegaan, want toen is meneer weer uit geweest, na den ete....

— Gistereavond ?

— Ja meneer.

Er volgt 'n pauze van enkele seconden, waarin Staader scherp schijnt na te denken. Dan besluit hij, uiterlijk zeer geresigneerd en op vriendelijk beleefden toon : ,,nu, juffrouw, ik dank u wel, 't spijt me dat 'k meneer niet thuis tref ; dan zal 'k maar weer heengaan; u kunt wel zegge, dat meneer Staader d'r geweest is.

— Meneer Staader zegt u ?

— Juist, juffrouw; dag juffrouw.

— Dag meneer hm menéér 't is niet om

't een of ander, maarrt.... misschien wil meneer Ekelvoort 't liever niet wete, 't is maar, dat u niet laat blijke, dat ik met u gesproke heb, want, och u begrijpt, misschien zou ik 'r door in onaangenaamhede kome en dat wil 'k liever niet....

— Goed, juffrouw.

— Dag meneer, u kunt 'r wel uitkome ?

— Dat zal wel lukke, juffrouw, dank u wel.