is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verschil is groot. Ik meen dat men nooit zooveel heeft geschreven als op den huidigen dag. De tijden van Marini en Gongora zijn verre overtroffen. En wat het curieuse is, 't is bijna alles even goed of even slecht. Er steken geen torens boven de huizen uit.

Van waar dat verschil?

Uit Frankrijk vooral komen in de laatste jaren de bundels, vooral verzen, bij dozijnen. De dichters, zelfs de goeden, publiceeren hier en daar en overal. Het is Jansen hier, Jansen daar, Jansen overal. Alléén Mallarmé neemt een waardige houding aan. Slechts nu en dan staat hij eenige regels af aan de om copie verzoekende tijdschriften. Moreas ook begint zich in eene voorname afzondering terug te trekken en slechts uit hooge gratie bazuint hij zijn verzen over de hoofden der stijgende drommen artiesten.

Frangis Vielé Griffin, alhoewel hij hier en daar en overal zijn verzen uitstrooit, houdt toch steeds den glans van het schoone voor oogen. Zijn woorden rijen zich aan elkander tot een helderen stroom van water, soms mat van schuim in het storten en ijlen, maar zuiver en rein, voornaam en mild, maar doorzichtig en helder meestal als de bronnen der bergen.

Hoor den dialoog tusschen Corine een jonge vrouw en Pindarus.

Pindare.

Vous êtes triste Corine . . .

Corine.

Que t'importe adolescent nouveau venu,