is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meenden of dachten, want niet iedere gedachte wordt tot uitgesproken woord. Zoo is ook niet het woord het hoofdelement in 's menschen bestaan, maar de gedachte. Het woord van den mensch is schijn en dikwijls huichelarij, maar de gedachte, dat is de mensch in zijn geheel.

De gedachten gaan en trekken als millioenen sterren, dag in, dag uit door 's menschen brein. Zij zijn de steeds vloeiende stroom met lichtschubben en gouden flikkeringen door zijne hersens. De gedachten, dat zijn de wazige beelden in de diep-oneindige nevels of de scherp bepaalde lijnen der zonlichte statuën. Dat zijn de geweldige wervelwinden der millioenen en myriaden geestelijke zandkorrels. Dat is de broeiende zee met den phosphoresceerenden golfslag in het spartelen der millioenen vonken. Het woord is zwaar en log, de tot daad gestolde arme, uit de paleizen van den rijke verdreven, zwervend in de koude, kreupele werkelijkheid, de in de lompen der klanken gekleede, wiens schoonste rol het mag heeten, als wekker van

nieuwe gedachten-werelden te dienen.

* *

*

Volgens Hume is schoonheid datgene wat aangenaam is. Schoonheid wordt volgens hem alléén bepaald door den smaak, waarover, zooals bekend is, men volgens Horatius niet moet twisten: d. w. z. de ware grond voor den smaak is niet op te lossen.

Volgens Hutchinson komt schoonheid niet altijd over-