is toegevoegd aan uw favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog aanzien, dat hij zich doodploetert ? 't Is godgeklaagd, eens brengen ze hem thuis, in zijn bloed.

Zij begreep, dat hij, als de zwakste in de ploeg, met zijn zwakke borst, niet tegen de anderen kon opwerken, en dat het zoo moest loopen.

Eiken morgen, als zij hem zag gaan, meende zij zijn doodvonnis te zien voltrekken, al hield hij zich nog zoo opgeruimd — en 't ergste was, dat zij zich zelf onmachtig voelde, als oud versleten vrouwtje, om een anderen werkkring voor hem te zoeken, nu hij die zelf niet kon vinden. Als Trees er nog was ? Die had met haar jonge oogen misschien wel wat erop gevonden. Maar ach, dat die ook zoo had gedaan ....

Van machteloosheid dropen de heete tranen uit haar dorre, droge oogen.

Zij zocht en zocht, vroeg overal om een gemakkelijk baantje voor haar jongen. Zij vroeg op 't laatst werktuigelijk, zonder nadruk, niet meer erop rekenend iets voor hem te kunnen vinden — en Roelf jakkerde voort.

Zij durfde hem haar zorg niet te laten