is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelt gij u bloot aan het bekomen van witte vlekjes in uw negatief.

Hier geldt eene opmerking : Dubbelchloorzure kwik, ook nog sublimaat genoemd, is doodend vergift, evenals menige andere scheikundige stof die in het lichtteeken gebruikt wordt.

Een ander versterkingsbad dat ik min goed gevonden heb, is dit:

Water 5oo gr.

Rood blauwzuurzout 2 gr. 5 Stikstofzure uraan 2 gr. 5 Azijnzuur io gr.

Na genoegzame indompeling is de plaat bruinrood, het afdrukken wordt erdoor vertraagd, vaak is hare bruine tint niet eenvormig en is men genoodzaakt de weeke emulsie af te wasschen met watte of een zacht borsteltje, iets waarbij men hoeft op te passen.

Met oude hydrochinonbaden kan met een tamelijk goede versterker bekomen door toevoeging van 2 u/o citioenzuui, en, na opklaring, 2 u/o rood blauwzuurzout. Dat versteikingsbad werkt langzaam, bijzonderlijk indien de plaat ontwikkeld werd bijmiddel van hydrochinon.

Het beeld is te zwart:

Water ioo gr.

Zwavelzurig zout 4 gr.

Keukenzout 5 gr.

Laat de plaat niet te licht worden. Vestig ze in een bad van 10 °/o onderzwavelzure soda. Is de plaat nog niet licht genoeg, ge kunt herbeginnen.

Al de bovenstaande bewerkingen kunnen in volle daglicht geschieden.

Sommige lichtteekenaars maken nooit afdrukken zondei dat hunne plaat ééne der bovenstaande bewei kingen ondergaan heeft. Mijns inziens is het beter zooveel mogelijk juist te ontblooten en te ontwikkelen ; de voortreffelijke uitkomsten die men verkrijgt bij het versterken of veiflauwen eenei plaat, kunnen bij verre na niet opwegen tegen het aantal