is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Asser en van Heusde.. Handleiding tot de beoefening van

het Nederlandsch Burgerlijk Recht, door Mrs. C. Asser en P. W. van Heusde, Zwolle, 1885 e.v.

Circ Gedrukte circulaire van het Departement van Financiën.

Diephuis Het Nederlandsch Burgerlijk Recht,

door Mr. G. Diephuis, Groningen, 1869-1890.

Klaassen Huwelijksgoederen en erfrecht, door

J. G. Klaassen, Arnhem, 1904.

Land Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, door Mr. N. K. F. Land, Haarlem, 1889.

Opzoomer Het Burgerlijk Wetboek, verklaard

door Mr. C. W. Opzoomer, 2e druk. Amsterdam 1874 e.v.

P. W Periodiek Woordenboek van administratieve beslissingen in zake van de vermogensbelasting enz.

Schermer Ontwerpen van notarieele akten, door

J. P. W. Schermer, verder bewerkt en aangevuld door A. Moll en J. G. Veenenbos, 2e druk, 's Gravenhage. 1898 e.v. en Arnhem, 1905 e.v.