is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Ben schuld (ee) wegens (gg) geleend geld, ten laste van den overledene, bedragende ƒ 2000.—, ten behoeve van (hh) L te , ontstaan (ii) bij de onderteekening van en blijkende uit de betrekkelijke onderhandsche door erflater getee-

kende acte van geldleening, dd° ,

welk schuldbewijs naar de overtuigingder aangevers, reeds vóór het overlijden van erflater in de macht van den schuldeischer was en w aarvan hun niet is gebleken dat het werd opgemaakt of afgegeven om de betaling van successierechten te ontgaan / 2000.

3°. Een schuld (ee) wegens (gg) geleend geld, ten laste van den overledene,

groot / 1000.—, renteloos, ten behoeve van (hh) M te ,

ontstaan (ii) in het jaar van

welke schuld geen schriftelijke bewijzen voorhanden zijn, doch waarvan het bewijs van haar bestaan reeds vóór het overlijden van den erflater in rechten te leveren zou zijn geweest,

door een door den schuldeischer te zweren beslissenden eed, dat hij de / 1000.— van erflater te vorderen had en deze bij eene eventueele opdracht of overwijzing van zoodanigen eed niet het tegendeel zou hebben kunnen bezweren - 1000.

4°. Een schuld (ee) wegens (gg) geleend geld, ten laste van den overledene,

groot / 100.—, renteloos, ten behoeve

(hh) van N te

ontstaan (ii) in het jaar