is toegevoegd aan uw favorieten.

Het wezen van den menschelijken hoofdarbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuw, even als de uitvinding van den elektrischen telegraaf, zoo is de doorgronding der theorie van onzen menschelijken hoofdarbeid door de feitelijke verhoudingen van de 19de eeuw bepaald. In zoover is de inhoud van dit kleine geschrift geen individueel produkt, maar een geschiedkundig gewas. Ik voel mij erbij — met verlof voor de mystieke frase — slechts als een orgaan der idee. Van mij is de voorstelling, waarvoor ik hiermee om vriendelijke toegevendheid vraag. Ik verzoek den lezer, om zijn stille of luide opmerkingen niet tegen den gebrekkigen vorm, niet tegen dat wat ik zus of zoo zeg, maar tegen dat, wat ik zeggen zvil, te richten; ik verzoek, mij niet opzettelijk in den letter mis te verstaan, maar om in den geest, in het algemeene, het begrip te willen zoeken. Mocht het mij niet gelukt zijn, de idee met goed gevolg te ontwikkelen, mocht ook daardoor mijn stem op onze overvulde boekenmarkt verstikt moeten worden, dan zal toch de zaak, daarvan ben ik zeker, een talentvoller vertegenwoordiger vinden.

JOS. DIETZGEN,

Leerlooier.

Siegburg, den 15 den Mei 1869.