is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O U D.

Rladz.

INLEIDING 1

HOOFDSTUK I.

De stadsgrond binnen de stadsgrachten • . 6

HOOFDSTUK II.

De stadsgrond buiten de stadsgrachten 44

A. De stadsmark ^6

B. Overige stadsbezittingen buiten de stadsgrachten 80

a. Duitsche steden 81

b. Nederlandsche steden 95

x. Beveiliging van den omtrek 99

(3. Pogingen om ter wille van de stedelijke bedrijven den omtrek

te onderwerpen 115

y. Pogingen om geldelijke bijdragen van den omtrek te krijgen . 122

5. Pogingen om bestuurs- of rechtsinaeht over den omtrek te krijgen 123

C. Een Nederlandsche stad tegenover haren omtrek, als zij met geen landsheerlijk gezag rekening te houden heeft 134

HOOFDSTUK III.

Gebruik van de stadsbezittingen in land en water 156

De Weide 157

Tuinen 159

Uiterwaarden 160

Houtslag en woud 164

De tichelwerken 164

Het water ' 171

Het molenwater (molenwind) 178

BIJLAGE 193

BIJLAGE II 202

STELLINGEN 205