is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lijst der heeren leden die de sociëteit Alles op zyn Tyd met de eerste inteekening geformeert hebben, als mede die vervolgens geadmitteert zyn, tot ultimo December MDCCCIII. Nijm. 1803, 8°.

Reglement voor de sociëteit de Harmonie binnen Nijmegen. Nijm. 1822. 8".

Verslag van de oprichting en van het gebeurde met de sociëteit de Harmonie te Nijmegen, uitgebragt op den dag van haar 50 jarig bestaan, op 1 Mei 1862. Nijm. 18C2, 8°.

Gewijzigde Reglementen voor de sociëteit Burgerlust te Nijmegen. Nijm. 1875, 8°.

Mulder, B. L. Verhaal van de lotgevallen der vroegere loge St. Lodewijk in het Oosten van Nijmegen.

Zie ook Nederl. Jaarboekje voor Vrij-metselaren 1846.

Reglement voor de wettig gevestigde loge de Vereenigde Vrienden in het O. van Nymegen. Nym. 1817, 12°.

Met de naamlijst der 22 leden.

Bi'ief van een vry-metselaer van de St. Lodewycks-loge te Nijmegen, aan den eerwaarden godtzaligen en hoog geleerden heer Everhard Haverkamp, Sig. fil., predikant aldaar, over een gedeelte der toepassing van zyne leerrede op den dank- vast- en beededag, den 22 Maart 1752 in de Groote Kerk te Nymegen, tegens de vry-metselaars uytgesproken. Gedrukt in de Weereld. 12°, z. j.

Merkes, L. A. en F. C. Berigt van den Kerkeraad te Nymegen, over de vrymetselarye, tegens het request van L. A. Merkes en F. C. Merkes, verrykt met de noodige aenmerkingen. Hier zyn bygevoegt 't advys van 't Hof Provintiael van Gelderland, resolutie van de Edele Mog: Heeren Staeten van Gelderland hierop gevallen, en verdere stucken daer toe behoorende. Nym. (1753) 12".

Bergh, L. Ph. C. van den, Tooneel en Muzyk (te Nijmegen). Nijm. Bijzonderheden.

Schevichaven, H. D. J. van, Melpomene te Nijmegen. Penschetsen, D. I.

De Toonkunst te Nijmegen.

D. H.

Bydragen over muzyk uit het archief van Nymegen, van 1631—1761. Croniek v. h. Hist. Genootsch. 3e Jrg.