is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Quack, J. C. W. Iemand naar of op de Mookerhei wenschen. Geld. Volksalm. 1878.

Mohrmann, H. De Mokerheide, Geld. Volksalm. 1891.

Het Huis te Hoemen op den Weerde, Sloet en van Veen, Register op de Leenaktenb. le st. bl. 16—21.

Groesbeek. Sloet en van Veen, Regist. op de Leenaktenb. 1® st. bl. 21—24.

Spaen, W. A. van, Van het Rykswald. Inleid, tot de Hist. van Geld. D. IV, bl. 55.

Het Reichswald. De Gelderlander, 16 Mei 1901.

Ordonnantie van 't Neder-Rijcks-Waldt. Arnh. 1655, 4°.

Estimatie in 't corte wat die vaert tusschen Arnhem ende Nymegen inbrengen zal alle jaer boven costen, allet genomen by raminge off estimatie (1571). Van Hasselt Kronyk van Arnhem, bl. 189.

Ordonnantie op den Tol tusschen Nymegen en Arnhem (1657). Grt. Geld. Plctb. II, 371 (16 Mey). Arnh. 1753, 4".

Verhael van 't gene gepasseert is in of omtrent 't belegh van Knodsenburgh (te Lent) 11 Julij 1672. Amst. 1672, 4°.

Jonckers, J. H. Graadt, De Griftdijk. Geld. Volksalm. 1849.

Schevichaven, H. D. J. van, Geschiedenis van een wegen van een vaart (van Lent naar Arnhem) Penschetsen III.

Het huis Doornik en de

heerlijkheid Doornik en Ressen. Bijdr. en meded. van „Gelre". D. VI.

Gevers Deynoot P. M. E. en Abeleven, T. H. A. J. Flora Noviomagensis sive enumeratio plantarum circa Noviomagum sponte crescentium (plant, phanerog. etcryptog. contin.) Flora van Nijmegen of naamlijst en opgave van groeiplaatsen der in het wild voorkomende planten in en om Nijmegen (de zigtbaar- en bedektbloeyende planten bevattende). Nijm. 1848, 8°.

Schevichaven, H. D. J. van, Wolven bij Nijmegen. Penschetsen I.

SPOORWEGEN.

Adres van de Kamer van Koophandel en Fabrijken te Nijmegen, aan Z. E. den Minister van Binnenl. Zaken,

7