is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heer J. F. Stieltjes en de belangen der verdediging, voor

zooveel die betrokken zyn bij den spoorweg Arnhem

Nijmegen —'s Gravenh. 1875, 8°.

Wertheim, J. [J. H. Graadt van Roggen|, De spoorweg (Amsterdam) Amersfoort—Wageningen—Nijmegen (Keulen) de kortste verbinding van Amsterdam met den Rijn. Met spoorwegkaart, van Nederland, waarop de door den hr. Kappeijne van de Copello c. s. voorgestelde spoorwegen zijn aangegeven. Amst. 1875, met kaart en bijlagen.

Vreede, D. Een woord over de spoorweg verbinding Amersfoort—Nijmegen—Wageningen. 1876. 8°.

Nog een woord over de spoorweg—verbinding

Amersfoort—Nijmegen—Wageningen, 1876. 8".

Bezwaarschrift van den directeur der Nederlandsche centraal-spoorweg-maatschappij, betreffende den ontworpen staatsspoorweg van Amersfoort naar Nijmegen, dd. 8 Dec. 1877, N". 15993. Utr. (1877) met een kaartje.

[Roggen, J. H. Graadt van,] De Spoorweg van Amersfoort langs Rhenen naar Nijmegen. Kan, zonder verkrachting der spoorwegwet van 1875, afgeweken worden van het voorstel der Regeering om den Neder-Rhijn bij Rhenen te overbruggen? Neen. Amst. 1878, 8°.

Denkschrift betreffend die Ausführung der Crefeld—Cleve— Nymegen Eisenbahn, (1888) f<-> .