is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aulilis de Bonrouill (J. d), Mededeelingen omtrent de vermogensbelastingen in de kantons van Zwitserland. Utrecht 1892. 8°.

Avoiid-ffesprek tusschen drie regtsgeleerden over onze Grondwet, als zonder historischen grond, 's Gravenhage 1850. 8°.

Biiets (Herm. de), De registratie-rechten. Een schets voor oningewijden. Naar liet Fr. bew. en voorz. van een overzicht der wetgeving op de registratie door M. van den Be eg tl. Zutphen 1890. 8°

Bageliot (Walt.), The English constitution. Loudon 18G7 8°.

Bilke (J.), Brief aan C. A. den Tex over de graanwet. Leiden 1847. 8°.

Bake (Tl. W. J. C.), Bescheiden analyse der proeven van een ontwerp van wet op het beleid der regering in Ned. Indië van A. A. van Violen en P. van Swieten. Utrecht 1851. 8°. A. Gr.

Bake (R. W. J. C.), Eene geruststellende stem van de kust van Java. Utrecht 1853. 8°. A. G.

Bsike (R. W. J. C.), Kunnen en moeten er veranderingen gebragt worden in het kuituurstelsel op Java? Utrecht 1854. 8°. A. G.

Bilke (li. W. J. C.), De staatshuishoudkunde van Xenophon, in zijn werkje: Over de inkomsten van Athene, toegepast op Nederlandsch lndië. Zalt-Bommcl 1851. 8°. A. G.

Bake (R. W. J. C.), Zal het opperbestuur over de koloniën den Koning ontnomen worden? Eene vraag aan de Staten-Generaal. Amsterdam 1.859. 8°. A G

Baker (Geo. Sherston), A handy book on the law of railway eompanies, tbr the use of railway travellers etc. London 1873. 8°.

Bakker Korff (J.), Mr. C. W . Opzoomer's strategetiek. Benevens eene beoordeeling van zijne in 1862 te Utrecht gehouden redevoering, getiteld: De orthodoxie aan het staatsroer. 'sGravenhage 1803. 8°.

Balcll (Tiiom. Willing), The Alabama arbitration. Philadelphia 1900. 8°.

Balell (Tiiom. Willing), Éméric Crucé. Philadelphia 1900. 8°.

Balcll (Thom.), Internationale Schiedsgerichtshöfe. Uebers. von Internat, courts of arbitration, 1874. Philadelphia 1900. 8°.

Billcll (Thom.), Tribunaux internationaux d'arbitrage. Trad. de Internat, couris of arbitration, 1874. Philadelphia 1900. 8°.

Baltliazar, Staatkundige nevelbeelden. Een vliegend blad voor de .'ragen des tijds. Amsterdam 1848. 8°.

Baltliazar, Werk terwijl het dag is! of het eenigste redmiddel in onze dagen. Amsterdam 1848. 8°.

Bainlierirer (Ludw.), Das Schreiben des Reichskanzlers an den Bundesrath voni 15 Dec. 1878 betr. die Revision des Zolltarifs. Vortr. 3e Aufl. Berlin 1879. 8°.