is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Syfhvl"^~fTR refor,nat°7 ~ ^ the United States. Eeports propared [byj S. j. Barrows Washington 1900. 8°. With ill

TiS f®' in ee,n eel"biedig vertoogschrift aan den Koning over

de ongesteldheid vau den staat. Najaar van 1841. Amsterdam. 8°.

Tllfr1 ~~ Alphabetische — der onderwerpen, vervat in de Verzameling van wetten, besluiten en aanschrijvingen, betreffende de dir. belas" tingen, in- en uitgaande regten en accijnsen, over 1823—1859 voor 7.00 veel zij niet vervallen zijn verklaard. Arnhem 1860. S°.

Tallack (Wih,.), Reparation to the injured; and the rMits of the victims of crime to compensation. London 1900. 8°. ° / y

Tarde (G.), Psychologie économique. 2 toni. Paris 1902. 8°.

Tardif (Ad.), La procédure civile et criminelle aux XIllo et XIV« siecles ou procedure de transition. Paris 1885. 8°.

Tarief van regten Wet van den 15>" Augustus 18G2 (Stbl 170) houdende vaststelling van het tarief van regten op den invoer'zooals < 'e na de daarin bij verschillende wetten gebragte veranderingen luidt te rekenen van 1 Julij 1877, enz. Bijgew. tot 15 April 1881 (ooi R. T. Rosknstok en J. Kersberqen. Rotterdam 1881. 8°.

larif — Nouveau — des droits d'entrée et de sortie dans le rovauine des Pays-Bas, etc. Classé par ordre alphabét. par L. D. Liège 1810. 8°.

''f r .VaD Vi-|ftien millioenen en de beraamde middelen tot dekking van hetzelve, enz. Door E E FI t

Bkkuoel]. 's Graven hage 1849. 8 L *°™R* VAN

™Sr ' 'i' !o H'^' Volkshuishou<lkunde en regts weten schap Inwijdingsrede. Groningen 1861. 8°. ^"siaap. in-

Teu8w'ei850.ü8°H')' GrU"dzüge eiües deutschen Strafverfahrens. Arnsberg

Tenterden (Cu Lord), A treatise of the law relative to merchant slims and Beamen. In six parts. 11". ed. By Wilt,. Shbk. London1867T.

TeLïnIBLdtrderV8^.pAN)' PW ^ Kdelmog.

hunner werkzaamheden,' 19 Oet.'"1835.'' lÖem'sJg£§ eagf uvaarding

Staats und soeialwiss. Forsch., XIX, 3.

lliaetigkeit Die — des Deutschen lieichstags von 1890 bis l«ctq Mit Anh. enth.: Die wichtigsten Heschlfisse" der Wuhlnrütwf Kommission, usw. Berlin 1893. 8°. wuniprutungs-

™erS< D'seoun. sur la dette flottante, les libertés nécessaires k la raiue, les candidatnres officielles, etc. Paris 1SG1 8"1