is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schreuer (Hans), Untersucbungen zur Ycrfassungs<n;scliichte der bohinisclien Sagenzeit. Leipzig 1902. 8°. onKUo <ltr

Staats- nnd socialwiss. Forschungen, XX 4.

VsSi&eü ««» iWftRt

Seilteiltieil en gewezen zaken, van den Hoogen en Provincialen Krul m Holland, Zeeland en West-Vriesland. Mitsgaders eeni^e andere zaken den rechten aangaande. Het 1« dl. «otterdam 1662 4°

Siiljfer (Paul), Bericht iiber die parlamentarische Thatigkeit dersoml

5"E liaT's'."" Eeche "Uf Artót in «""hiebtlioher D.ntellung.

Smitll (Jam. C.), The distribution of the produce. London 1892. 8°.

Smith (Jam. Walt.), A bandv book on the law of master and servant einployer and einployed, as regards their civil rights. Londou 186o! 83!

\essr^.s^|eVj:i',™gdb'id'Em "°ord - ufc™k

Spencer (Hebb.), The study of sociology. 2<l ed. London 1874. 8°.

S1£aeXi!i?nVHeraU8fl im ,A",ft?ge der «örres-Gesellschaft zur 1! nnifii r issenseliatt im katholischen Deutschland durch Ad. iilder [und] Jul. Bachem. 5 Tide. Prei burg i. B. 1889 97. 8°.

Stuf — De generale — in de Tweede Kamer of de redevoeringen naar aanleiding van het amendement-De Hoo (II afd. ond. art 5)«etoetst aan de waarheid. Door een modern soldaat. Arnhem 1S67. s".

"AIS s™„t i»sr £ ho"i"', [*•k

Minist. de 1'industrie et du travail.

Stern (J.), Unbeschrankte Volksvermehrung oder sind viele Kinder ein Segen? Stuttgart 1883. 8'. tvinaer

Stourill _ (Henk), Cours de finances. Le budget. Son histoire et son mecanisme. Paris 1889. 8°. e t,t son

Stuliken — Officieele — betrekkelijk de rangschikking der drie in^ellmgen van weldadigheid, de gasthuizen, het Grootburger- en bet

letter A o^'dë'T" t }'8i t(l',KuampeU alsfemeente-instellingen onder Kampen 1870. 8° J " 3 Wet °P het a™bestuur.

Suttuer (Bertua ton), Krieg und Frieden. Vortr. München 1900. 8°.