is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mériiuée (Prosp.), Mosaïque. Paris 1S9G. 8 .

Merken (Lt.thf.tia Wilh. van), Het nut der tegenspoeden, brieven en andero gedichten. Amsterdam 17G2. 4°. — Met titelpl.

Meriill or the early historv of King Arthur: a prose romance (abo.it 1450—1460). Ed.'by Henry B. Wiieatley. With introd. bv U. W. Nasu, and an essay on Arthurian localities by J. S. Stuart Glennie. 3 parts (part I, II* 2<* ed.). London 18G5—G9. 8°.

Early English Text Society. 10, 21, 36. - Titel en index ontbr.

MeSSChert (Will.), De gouden bruiloft. Gedicht. Arnhem 187G. kl. 8°.

Messias — Der —. [Von F. G. Klopstock.] 4 The. (2 Bde.) Th. I. 2« Aufl. IIalle 175G—73. 8°. — Mit Kupf.

Messias — Der —. [Von F. G. Klopstock.] 2 Bde. Wien 17G5. 8°. — Mit Kupf.

Menilier (Georo.), Le bilan littéraire du XIXC siècle. Paris 1808. S°.

Meijer (Henrietta Maria Anna), echtgenoote van Rob. Dan. Wolterbeek — Herinneringen aan wijlen —. Amsterdam 18(50. 8 . Met portr.

I Nagelaten gedichten. II Toespraken ter gelegenheid der begrafenis.

Mevster (Ev.), Het eerste deel.' Poëtice policy, over het eerste boeck van de staetkundige aeloudheyt der Romeynen. Deu 1™ dr. lot Druckerdam 1G5G. 8°. — Met titelpl.

Mevster (Bv.), Kort-bondige gebeeden, bestaande in on-verdoolde herts-toerhten, voor den verdoolden zondaars uytgeatort, om uyt den wegh van doolingen te raecken, enz. Utrecht 1GG9. kl. 8 . — Met portr.

Mevster (Ev.) — De kruys-leer ter zaligheydt, opgerecht door —. Amsterdam, ter druckery van Korn. de Bruyn 1G58. 8°. — Met pl.

Mevster (Ev.), Des weerelds Dool-om-berg ont-doold op Dool-in-bergh. Utrecht 1GG9. kl. 8°. — Met pl.

Mé/.ières, Discours en réponse au discours pron. par M. Ern. Rcnan pour sa réception ii 1'Academie Fran^aise. Paris 18/9. 8 .

Middletoil (Tiiom.). Ed. bv Havelock Em,ts. With introd by Aloernon Ch. Swinburne. 2 vol. 'London 1S87, 90. 8°. — With portr.

Mielke (IIellmuth), Der dcutsche Roman des 19. Jahrh. Braunschweig 1890. 8°.

Millet (Renk), Rabelais. Paris 1S92. 8°. — Av. portr.

Les grands écrivains francais.

Milt011 (John), Comus: a mask. With introd. and notes. London etc. 1874. 8°.

Miltoil (.Toiin) — English prose writings of — Ed. by ITenry Morley. London etc. 1889. 8".

24