is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uiuuz.

§ 4. Indeeling.

Verschillend oordeel over den gang van het onderzoek. Afzondering der gelijksoortige gevallen. Doodenvasten en vasten voor de godheid, 91v.

Bezwaar tegen deze indeeling. Indeeling in hoofdstukken, 92 • 91—92

T weede Hoofdstuk. Het doodenvasten 93—152

§ 1 Bespreking der teksten

Uitgangspunt is 2 Sam. 12 : 16v , 94. Handhaving van de eenheid der pericope, 94v. David en de hovelingen, 95v. Reden voor het vasten, enz. 97.

Gevoelen van Frey, 98; moet worden verworpen, 98—100. Samenvatting. 101. Beteekenis der pericope, 102. Geschiedkundige waarde, 102v. en strekking van het verhaal, 103. Algemeen resultaat, 104. — 1 Sam. 31 : 8v. Reden voor het vasten. Over onthouding bij gebrek aan lust, 104v. — 2 Sam. 1 : 12 De reden van deze vasten uit het verband niet op te maken, lOOv. — Evenmin bij 2 Sam. 3 : 35, 107v. — Resultaat der bespreking, 108v. Het vasten na een sterfgeval geschiedt niet voor Jahwe. Verwerping van de meeningvan Frey, 109. Richting van het voort te zetten onderzoek, 109v. . 93—110

§ 2. De onreinheid van den dood. Hare gevolgen.

De onreinheid van den dood, bewijsplaatsen, 110. De afkeer van onrein voedsel Gevolgen: 1. onthouding van de onreine spijs; 2. gebruikmaking van rein voedsel, 111. De nabestaanden eten reine spijs, wat blijkt uit voorbeelden, lllv. Ezech. 24 • 15v., 112-114. — Deut 26 : 14, 114v. — Hoz 9 : 4, 115-120. — Jer. 16 : 7, 120v. — Doodenvasten is onthouding van onreine levensmiddelen. Schijnbare tegenstrijdigheid van vasten en het eten van treurbrood, 121 Duur van de onreinheid en van het vasten, 121v. Oplossing der tegenstrijdigheid, 122v. Reden voor het vasten en het eten van treurbrood ligt in de oorzaak der onreinheid van den dood, 123v

110-124