is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Corea „during the first day of mourning 110 food is eaten by the family mourners; sons and grandsons of tlie deceased eat nothing for three, less near relations for two days." *) In het hedendaagsch Perzië wordt na een sterfgeval gedurende acht dagen gevast. 2) Zoolang de Egyptenaren rouw bedreven over den dood van een koning ,,a solenin fast was established." 3) Eindelijk ,,thei-e is a German belief, tliat if any one eats bread while a corpse is in the house, bis teetli will fall out." 4)

Uit deze getuigenissen mag zonder aarzelen worden opgemaakt, dat vasten een belangrijke plaats inneemt onder de gebruiken, die zich voordoen bij slerfgevallen.

Doch ook onder geheel andere omstandigheden komt vasten voor. Opmerkelijk is het in Amerika5) voorkomend verschijnsel, dat bij de geboorte van een kind de vader zich te lied begeeft en vast. Bij betzelfde volk, de Caraïben, worden evenzoo langdurige vasten gehouden ,,um die Zeit der Mannbarkeit für beide Geschlechter". 6)

In Amerika bereidt men zich niet gewichtige ceremoniën voor tot den heiligen krijg. „Purificationen durch Purganzen Fasten und Opfer vor dem Auszuge, Enthaltsamkeit vom U111gange mit Weibern unmittelbar vor und selbst nach dem Kriege scheinen allgemein gebrauchlicli gewesen zu sein." 7) In Peru werd elke belangrijke onderneming met vasten ingeleid.8) Even-

') Frazer, 1. c.

a) Ibidem.

3) H. Spencer, Principles, I, p. 286.

') Wuttke, Deutscher Aberglanbe, S. 735 cf. 740.

5) Gr. Klemm, Allgem. Culturgesch., 1843, II, S. 82, 83; zie ook: F. B. Jevons, Introduction, p. 75; Waitz, Antlir., III, S. 384. *) Waitz, Anthr., III, S. 384 ft'.

7) \V a i t z, Anthr., III, S. 152.

8) Waitz, Anthr., IV, S. 463.